Výcvik supervizorů ve školství - CVA SEMIRAMIS z.ú.

P - prevenceS - síť služeb

SEMIRAMIS z.ú., profesionální organizace s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oblasti školství a vzdělávání pořádá
VÝCVIK PRO SUPERVIZORY VE ŠKOLSTVÍ

Příklady dobré praxe

P - prevenceD - dobrá praxe

Aktualizované příklady dobré praxe z oblasti programů primární prevence rizikového chování najdete na www.osprch.cz

Tisková konference Systém evidence preventivních aktivit (SEPA)

P - prevence

Dne 19. ledna 2021 proběhla tisková konference, na které Univerzita Karlova, Úřad vlády a MŠMT představili unikátní monitorovací a podpůrný informační online Systém evidence preventivních aktivit (SEPA) a výsledky souvisejícího dotazníkového šetření, které mapovalo aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19), a dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí.

Panelová diskuse k problematice prevence kybernetické kriminality

R - rizikové chováníP - prevence

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR zve na odbornou panelovou diskusi k problematice prevence kybernetické kriminality. Uskuteční se v pondělí 5. října 2020 v Praze.

Vzorová dokumentace školního metodika prevence

D - dobrá praxe

Metodika navazuje na publikaci „Rukověť školního metodika prevence“ vydanou v září 2019. Příručka je pomůckou, návodným materiálem, jak vykazovat pracovní činnosti a plnit dokumentaci školního metodika prevence na půdě školy.

Rukověť školního metodika prevence

D - dobrá praxe

Příručka obsahuje základní charakteristiky práce školních metodiků prevence ve školách a školských zařízeních a poukazuje na náležitosti, které ke své práci potřebují, a to včetně ukotvení v zákonech, vyhláškách a metodických dokumentech MŠMT. Metodika by měla být pomocníkem a „k ruce“ všem školním metodikům prevence.

 

Specializovaném studiu pro školní metodiky prevence "250", P-centrum Olomouc

P - prevence

Nabízíme poslední 4 volná místa v
Specializovaném studiu pro školní metodiky prevence "250"

Milí kolegové,

s radostí oznamujeme, že chystáme nový běh akreditovaného  Specializovaného studia pro školní metodiky prevence „250“

Syndikovat obsah

Partneři