Doporučené odkazy

Interkulturní vzdělávání a extremismus,http://www.msmt.cz/socialni-programy/interkulturni-vzdelavani-a-extremismus
Bezpečnostní hrozby – extremismus, http://www.msmt.cz/socialni-programy/interkulturni-vzdelavani-a-extremismus
Demjančuk, Nikolaj – Drotárová, Lucia: Vzdělání a extremismus, Nakladatelství Epocha, Praha 2005.
Mareš, Miroslav, Smolík, Josef: Školní výuka a politický extremismus. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 2, s. 40–54.
Zeman, Václav (ed..): Hrozby neonacismu – příležitosti demokracie. Asi-Milovaní. http://www.asi-milovani.cz/dat/Hrozby_neonacismu-prilezitosti_demokracie.pdf
Rexter. Časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, http://www.rexter.cz

R - rizikové chování